IK WERK IN HET PRIMAIR ONDERWIJS

IK WERK IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS

Het doel is om een goed beeld te schetsen van hoe Artificiële Intelligentie (AI) in het onderwijs toegepast gaat worden en wat de impact daarvan zou kunnen zijn op het werkgebied.

Over NL AIC

De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) is een publiek-privaat samenwerkingsverband waarbij overheid, bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties zich inzetten om AI-ontwikkelingen in Nederland te versnellen en AI-initiatieven in Nederland met elkaar te verbinden. De ambitie is om Nederland in een voorhoedepositie te krijgen op het gebied van kennis én toepassing van AI voor welvaart en welzijn met inachtneming van Nederlandse en Europese normen en waarden.

Werkgroep Onderwijs

De werkgroep Onderwijs van de NLAIC nodigt het onderwijs (van po t/m wo), onderzoek, bedrijfsleven en de overheid uit om samen te werken aan AI-toepassingen in het onderwijs en kennis op dit gebied te delen. Dit doen we door met elkaar in gesprek te gaan over verschillende onderwerpen, pilots op te zetten met betrekking tot verschillende thema’s binnen AI in het onderwijs en de aandacht voor dit onderwerp te vergroten

De cursus AI voor Onderwijs is ontwikkeld in samenwerking met een executiecoalitie. In het bijzonder bedanken we daarom de volgende partijen die hun experts ter beschikking hebben gesteld om de benodigde kennis te delen om deze cursus te: Kennisnet, Turner, de HAN en de University of Twente (UT).

Meer over dit toepassingsgebied

Nationaal OnderwijsLab AI

Voor de komende 10 jaar is er door de overheid in het groeifonds 80 miljoen gereserveerd om een Nationaal Lab rondom AI in het funderend onderwijs (PO en VO) op te zetten. Doel van het lab is om prototypes te ontwikkelen waarmee in de toenemende behoefte aan adaptief leermateriaal en slimme technologieën in het onderwijs kan worden voorzien. Om dit te bereiken werken in het lab scholen, wetenschap en bedrijfsleven nauw met elkaar samen.

In co-creatietrajecten vinden we antwoorden hoe onderwijsdilemma’s aangepakt kunnen worden met software waarin gebruik wordt gemaakt van AI. Zo krijgen scholen antwoorden of deze slimme leermaterialen daadwerkelijk bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Ook is het de bedoeling dat een aantal grotere overkoepelende vraagstukken, met de leraren en wetenschappers die werkzaam zijn in het lab, kunnen worden aangepakt.

meer over dit lab

Stichting Lowercase

Voor het vervaardigen van de AI-cursus voor Onderwijs werkt de NL AIC samen met Stichting Lowercase. Eerder lanceerde Lowercase al de Nationale AI-Cursus waar inmiddels meer dan 300.000 deelnemers mee zijn bereikt.

meer over stichting lowercase

Is je nieuwsgierigheid geprikkeld? Doe mee!